Logo VVBTD

 

w

 

Waarom de Haringvlietdam?
De aanleiding was de watersnoodramp van 1953.Al sinds mensenheugenis was er in Zuidwest Nederland geen grote watersnood geweest. De laatste overstromingen waren die van 1906 en 1911. Men had geen idee van wat een overstroming zou kunnen betekenen, de meeste mensen voelden zich veilig achter de dijken en vertrouwden op de onfeilbaarheid van "waterstaat". Men werd in velerlei opzicht overvallen door de ramp die plaatsvond in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953. De overstroming veroorzaakt door een zware en langdurige noordwester storm gepaard met springtij, was de grootste natuurramp in Nederland sinds eeuwen en kosten 1835 mensen en duizenden stuks vee het leven. Door de ramp waren in de dijken ongeveer honderd stroomgaten ontstaan. Met het herstel werd onmiddellijk begonnen. Nog gedurende de rampnacht en de daarop volgende dagen werden talloze bressen gedicht met zandzakken. Deze nooddichtingen werden in de weken erna met steen, matten, kistdammen en scheepjes versterkt. De 67 grote stroomgaten werden in de loop van 1953 met behulp van caissons en ander groot materiaal gesloten.

 

Deltacommissiewatersnood 1953 dijkdoorbraak oudenhoorn web
Op 18 februari 1953 werd de Deltacommissie ingesteld. Deze commissie van deskundigen moest de minister adviseren welke maatregelen er noodzakelijk waren om een volgende watersnoodramp te voorkomen. Reeds drie dagen later werd de commissie geïnstalleerd en ging men aan het werk. Al in mei 1953 kwam de commissie met het eerste advies: afsluiting van de Hollandse IJssel met een stormvloedkering adviseerde de commissie tot afsluiting van de Oosterschelde, het Brouwershavens Gat en het Haringvliet. Het vierde advies omvatte de uitvoering van het 'Drie Eilandenplan', het verbinden van Walcheren, Noord-en Zuid-Beverland door de afdamming van het Veerse Gat en de Zandkreek. Het eindrapport van de Delta commissie werd eind 1960 gepubliceerd.

Deltawet
Op grond van de adviezen van de Deltacommissie diende het kabinet op 16 november 1955 de ontwerp-Deltawet in. De tweede Kamer stemde op 5 november 1957 in met de wet, de eerste Kamer volgde op 7 mei 1958. De koningin ondertekende de wet op 8 mei 1957, waarna publicatie volgde in het Staatsblad.

Deltaplan (1954- 1988)
Het Deltaplan bestond uit de aanleg van alle afsluitingswerken in Zuid-West Nederland, uitgevoerd door de Deltadienst.
Er was een onderscheid naar primaire en secundaire afsluitingen. De primaire afsluitingen liggen in de monding van een zeearm en moeten een eventuele stormvloed keren.    

foto: Dijkdoorbraak bij Oudenhoorn tijdens de Watersnood in 1953

Terug naar overzicht

 

Logo VVBTD