Logo VVBTD

 

5. ss. Numansdorp

 

 

Moeilijke jaren
Tijdens de oorlogsjaren is de veerdienst, zo goed en zo kwaad als dat mogelijk was, gaande gehouden. Onder zeer moeilijk omstandigheden, dikwijls met gevaar voor eigen leven (denk aan, beschieting van schepen vanuit geallieerde vliegtuigen en mijnengevaar) heeft de bemanning getracht de verbinding met de vaste wal en Flakkee in stand te houden.

Ondertussen hield de bezetter het doen en laten van de bemanning op de veerboten nauwlettend in het oog. Zij mochten het eens in hun hoofd halen met hun boot naar Engeland uit te wijken.

Op welke wijze er door de nazi’s met de R.T.M. veerboten “gerotzooid” is moge blijken uit het door de R.T.M. uitgebrachte verslag over het jaar 1945, waaruit ik enkele passages betrekking hebbend op veerboten hieronder, citeer:

foto: ss Numansdorp

In den nacht van 9 januari 1945 kwamen het s.s. Numansdorp en het s.s. Stad Zierikzee met elkaar in aanvaring, waardoor eerstgenoemde stoomschip zonk, het schip is nog niet gevonden. Beide schepen voeren met Duitsche bemanning.Het s.s.,, Minister Ph.W.van der Sleijden,, hetwelk in september 1944 door de Duitschers werd gevorderd en te Stavenisse tot zinken gebracht, is gelicht en naar de werf gebracht voor reparatie.

Na de bevrijding van ons land van de bezetters werd er met voortvarendheid door de R.T.M. gewerkt om de diverse veerboten zo spoedig mogelijk weer in de vaart te brengen. Dit vond plaats in een tijdsbestek van twee jaar. In deze periode werden alle “oude” R.T.M. veerschepen van de kiel tot aan het bovendek onderhanden genomen. In 1947 werden de schepen s.s. “Schelde” en s.s. “Minister C. Lely” als geheel vernieuwde schepen weer in dienst gesteld en het jaar daarop werd de veerpont s.s. “Grevelingen” als nieuw schip aan de R.T.M. vloot toegevoegd. Het in de nacht van 9 januari 1945 gezonken s.s. “Numansdorp” ligt nog altijd ergens op de bodem van het Haringvliet.

De jaren 50
Het vervoersaanbod van passagiers, personen- en vrachtauto’s ging in vergelijking tot voor 1940, na de tweede wereldoorlog met sprongen omhoog.

6. stad Zierikzee de Schelde en sleepboot HellegatBegin 1950 werd het Botlekgebied ontsloten, waar havens werden gegraven en industrieën zich vestigden. Ook Pernis nam in betekenis toe. Van heinde en verre werden arbeidskrachten voor de nieuwe gevestigde industrieën aangetrokken. Een groot deel van de Flakkeese arbeidersbevolking zocht en vond eveneens werk in de industrieën in en rond Rotterdam. In groepsverband pendelden zij dagelijks heen en weer tussen hun woon- en werkgebied.

Het groepsvervoer werd per autobus verzorgd door de R.T.M. en andere ondernemingen. Het vervoer van pendelaars per veerboot van Middelharnis-haven naar Hellevoetsluis en omgekeerd bracht de nodige problemen met zich mee voor het veerbootpersoneel, daar er naast het normale passagiersvervoer ook talrijke automobilisten stonden te dringen om een plaatsje op de boot.

foto: Stad Zierikzee, De Schelde en sleepboot Hellegat

Terug naar overzicht

 Logo VVBTD