Logo VVBTD

 

79. vesting 1960

 

Bij zijn installatie verklaarde deze dat woningen bouwen geen verdienste was maar hoe krijgen we voldoende industrieën op de stilgelegde Marinewerf, vroeg hij zich af. Om dat te realiseren werd er een stichting in het leven geroepen : “De Industrie-Stichting Hellevoetsluis” en de medewerking ingeroepen van het Economisch-Technologisch Instituut voor Zuid-Holland”.

Aangezien de sterk verkrotte woningsituatie ten westen van de Marinehaven natuurlijk niet zou kunnen terugkeren, moest een fors deel van het aantal gesloopte woningen worden herbouwd op het braakliggend Glacisterrein, hoofdzakelijk woningwetbouw. Maar toch ook een niet gering aantal particuliere woningen, alles bij elkaar zo’n 350 woningen.

Tel bovendien de 350 woningen, die aan de Westkade en Westzanddijk verrezen alsmede de verbouw van het Marinehospitaal tot 17 appartementen plus de bouw van woningen aan de Opzoomerlaan. Hellevoetsluis werd herbouwd hoewel niet iedereen blij was met de hoogbouw.

Ook de Industrie-Stichting-Hellevoetsluis had niet stilgezeten. De Marinewerf kon volledig met industrieën worden gevuld met o.a. bouw- en montage bedrijf meubelfabriek Van den Berg, motorenfabriek Vermaat, constructiebedrijf  ‘Hellevoet’, draadwarenfabriek ‘Gebu’, Majestics Gloves & Foorwear Company, Jovoc Cosmetica, een chocoladefabriek (Hofman Bros), een meubel-ornamentenbedrijf (Vevoplex), een betonbedrijf, een kistenfabriek, een groothandel in lompen- en metalen, Niestern Scheepsbouw Unie, wat watersportbedrijven en Arie de Boom B.V..

Eén ding was duidelijk: wonen en werken binnen de Vesting was een plezierige zaak. Die aantrekkelijkheid werd nog vergroot door de tijdelijke komst van de Koninklijke Marine, de afdammingswerken in het Haringvliet in het kader van de Deltawerken, die tienduizenden bezoekers binnen de Wallen bracht en de groei van de watersport. Wat maar niet wilde lukken was de restauratie van de Vestingwallen, waarvoor een fantastisch plan was ontworpen. Een stuk cultuur-Historisch erfgoed dat behouden moest blijven.  

En dat bleef het ook…

Museum & Jansen

terug naar het overzicht