stadsmuseum website

 

Tijdens de eerste commissievergadering na het zomerreces van WWR bleek dat de raadscommissie het budget dat het college wil uittrekken voor de verplaatsing van het Stadsmuseum naar de Werkloods bij het Droogdok te fors vindt.

Door Evelien Holleman

Het college van B&W wil een bedrag van €200.000 à 300.000 beschikbaar stellen voor de verplaatsing van het Stadmuseum van de huidige locatie naast het Brandweermuseum naar de werkloods bij het Droogdok. De partijen gaven aan dit bedrag zeer fors te vinden. "Niet alleen de initiële investering maar ook zal er een langjarige exploitatie subsidie nodig zijn", gaf dhr. Bakker (D66) aan. De partijen kunnen zich wel, behalve VVD, vinden in het samenvoegen het Stadsmuseum en het Droogdok. Het college werd ook de vraag gesteld waar de huidige gebruikers van de werkloods, de zendamateurs, gehuisvest worden als het Stadsmuseum in de Werkloods komt.

Het bezoekers aantal van het Stadmuseum ligt rond de 1000 bezoekers per jaar. Het pand van het Stadsmuseum is alleen bereikbaar met een trap en daardoor niet voor iedereen toegankelijk. Voorzitter van het Stadmuseum Rich Kralingen (voorheen Oudheidkamer) gaf aan dat het Stadsmuseum, voor een breder publiek toegankelijk zou moeten zijn. Het bestuur van het museum wil meer publiciteit en meer aandacht voor het cultureel erfgoed van Hellevoetsluis. Het is de bedoeling een nieuwe aantrekkelijke expositie samen te stellen die de geschiedenis van Hellevoetsluis door middel van een tijdslijn weergeeft. Verplaatsing naar een andere locatie buiten de Vesting is volgens Van Kralingen onlogisch gezien de collectie nautisch en militair georiënteerd is. Met het aanstellen van een projectleider zou exploitatie en organisatie van dit project vorm moeten gaan krijgen. Ook zou een deskundige eerst de waarde van de collectie moeten bepalen. In verschillende rapporten, het eerste uit 1985 en het laatste rapport uit 2014, werd het Stadmuseum benoemd voor mogelijke opwaardering. Maar echte stappen zijn er nooit ondernomen. "We zouden willen dat de gemeente nu met een stappenplan komt. Bevindingen zijn nodig om te weten hoe je verder moet, maar dan is het tijd voor actie", aldus van Kralingen. "We willen jongeren de kans geven. En een professionele ondersteuning vanuit een vaste kracht voor het museum. " Ook zou het Stadsmuseum een actieplan willen waar ook het Droogdok en het Lichtschip kunnen participeren zodat het cultureel erfgoed goed toegankelijk wordt voor het publiek. De financiële gevolgen zullen voor de zomernota van 2017 duidelijk moeten zijn.