Frans SpuijbroekTitel: Frans Spuijbroek een veelzijdig kunstenaar
Auteur: Frans Spuijbroek jr.
Jaar : 2021
Prijs: € 19,95

Terwijl Voorne-Putten in de vorige eeuw transformeerde van een agrarisch eiland naar een woon- en werkgebied onder de rook van grote industrieën, legde de Nieuw-Helvoetse kunstenaar Frans Spuijbroek de veranderingen vast in zijn etsen, litho's en houtsneden. Hij tekende landschappen en portretten, stads- en dorpsgezichten, de afbraak van de oude vesting Hellevoetsluis en de gevolgen van de watersnoodramp en de Deltawerken. Daarnaast schreef en regisseerde Frans Spuijbroek openluchtspelen als 'In de naam van Oranje',dat de basis vormde van het jaarlijkse 1-aprilspel in Brielle. Hij genoot landelijke bekendheid als grimeur en was actief lid van toneelvereniging Comoedia. In dit overzichtswerk staat het oeuvre van de veelzijdige Frans Spuijbroek centraal.