registratie museum

 

‘Redden wat er te redden valt!’ was de gedachte die drie inwoners van Hellevoetsluis de hoofden bij elkaar deed steken in het voorjaar van 1970. Na alle rampspoed die de vestinghaven in de jaren ervoor gekend had, vormde het drietal een commissie die zich ten doel stelde om Hellevoetse voorwerpen en historisch materiaal te verzamelen en te behouden. De collectie groeide door de jaren heen uit tot een publiekelijk toegankelijk museum dat nu, na ruim vijftig jaar, haar bestaansrecht bevestigd ziet dankzij een officiële registratie in Museumregister Nederland. Naast erkenning van kwaliteit, zal het Stadsmuseum Hellevoetsluis, dat onderdeel is van Fortresse Holland, vanaf 2022 ook de toegang met een Museumjaarkaart mogelijk kunnen maken. Reden te meer voor een feestelijke buitententoonstelling met virtuele tijdlijn om de topstukken uit de collectie tentoon te stellen op het buitenterrein van Droogdok Jan Blanken.

Historie
Ze betaalden ieder 100 gulden voor de akte. Na overleg met de burgemeester konden de heren Th. Hoogkamer, W. Kleykamp en J.J. Walters de stukken uit de collectie van de vestinghaven kwijt Stadsmuseum Hellevoetsluis treedt toe tot Museumregister Nederland – pagina 2 op de zolder van het Gemeentehuis. Met steun vanuit de gemeente en met giften van vele inwoners uit Hellevoetsluis kon er in de jaren die volgden een klein museum gerealiseerd worden. In 1978 kreeg de stichting beschikking over een ruimte van 200 m2 in hetzelfde gebouw als waar het Brandweermuseum gevestigd was. Door zelfwerkzaamheid en inspanningen konden er in eigen beheer vitrines gemaakt worden om de vele aanwinsten, schenkingen en aankopen (betaald uit eigen middelen) in tentoon te stellen. Er werd grondig onderzoek verricht om de collectie, bestaande uit diverse objecten en een grote beeldbank, van de juiste informatie te voorzien, beschikbaar te maken voor een breed publiek en over te dragen aan de volgende generatie.

Registratie
De Stichting Museumregister Nederland verricht de registratie van musea in Nederland. Het doel van de registratie is de kwaliteit van de Nederlandse musea te verzekeren door haar te toetsen en zichtbaar te maken, alsook maatstaven te bieden voor eventuele verbetering. Musea die aan alle kwaliteitseisen voldoen, worden opgenomen in het register en mogen vanaf dat moment ook aansluiting zoeken bij de Museumvereniging zodat zij o.a. toegang tot de Museumkaart kunnen aanvragen.

De afgelopen jaren is er door de organisatie van Stadsmuseum Hellevoetsluis keihard gewerkt om alle documentatie m.b.t. beleidsvoering en digitalisering op orde te krijgen. Rich van Kralingen, die al vanaf het ontstaan van het museum betrokken is, kreeg hierin belangrijke hulp van o.a. oud stagiaire Dominique Sonneveld, Daniëlle Hoeben en een grote groep vrijwilligers. Het museum is dan ook maar wat trots dat deze inspanningen nu beloond worden met een positieve beoordeling! Hoewel het museum voorlopig haar deuren nog gesloten moet houden i.v.m. de beperkte ruimte en de geldende coronaregels, is een belangrijk deel van de collectie vanaf 14 augustus 2021 te bezichtigen bij Stroomversnelling; een buitententoonstelling met virtuele tijdlijn van Fortresse Holland op het buitenterrein van Droogdok Jan Blanken over 400 jaar Haven Hellevoetsluis.

 

tijdlijn w

 

Het is stil in ons museum. Het gemis van de gasten die ons museum altijd met plezier bezoeken is merkbaar. We kunnen niet wachten tot de maatregelen rondom corona soepeler worden en de vlaggen voor ons museum weer kunnen wapperen en men kan zien dat Stadsmuseum Hellevoetsluis weer open is!!

Dat wil niet zeggen dat er in het museum niets gebeurt. Op de achtergrond gaat het werk gewoon door. Men is achter de schermen druk bezig met de collectieregistratie. Maar ook met het stofvrij maken van ons museum zodat alles weer fris is als we eindelijk onze gasten weer mogen ontvangen!

Kunt u toch niet wachten om ons museum een bezoekje te brengen kijk dan eens op de website Stadsmuseum Hellevoetsluis en neem een duik in het verleden. De digitale tijdlijn neemt u mee naar de geschiedenis van ons prachtige Hellevoetsluis.

Tijdlijn - Stadsmuseum Hellevoetsluis

s h bord web

 

Het Stadsmuseum Hellevoetsluis bestaat dit jaar vijftig jaar. Een groep vrijwilligers is vrijwel dagelijks bezig om het heden en verleden van de gemeente vast te leggen. 

De almaar uitdijende collectie bevat dan ook een eindeloze hoeveelheid voorwerpen en documentatie die de vele facetten van Hellevoetsluis verbeeldt. Over enkele jaren zal de collectie een plek krijgen in het nieuwe Museumkwartier bij het Droogdok.

Ontstaan
In 1970 was Hellevoetsluis op het punt gekomen waarop meer naar de toekomst dan naar het verleden werd gekeken. De oprukkende industrie bood de gemeente immers volop mogelijkheden om zich als woonstad te gaan profileren en het marineverleden eindelijk eens achter zich te laten. Een groepje Hellevoeters zag die ontwikkelingen met lede ogen aan. Ze merkten hoe op achteloze wijze steeds meer herinneringen verdwenen en wilden redden wat er nog te redden viel van alle oude dingen die in rap tempo werden weggegooid, gesloopt, vervangen of vernieuwd. Aan de wieg van de stichting stonden dokter Walters, de ondernemer Kleykamp en hoofdonderwijzer Hoogkamer, die elk al jaren op hun eigen manier bezig waren met het verzamelen van historische feiten en kenmerkende voorwerpen uit de Hellevoetse geschiedenis. Om een beetje structuur in die verzamelwoede aan te brengen, stopten ze alle drie honderd gulden in de pot om bij de notaris een stichtingsakte te laten opmaken. Op 7 september 1970 was de oprichting van de Oudheidkamer een feit.

Exposities
Het begon allemaal erg kleinschalig met het exposeren van oude gebruiksvoorwerpen in twee vitrines in de hal van het gemeentehuis, terwijl op de zolder van datzelfde gemeentehuis ruimte werd vrijgemaakt voor de opslag. Daar stond tevens een werkbank waar vanaf het eerste uur de huidige voorzitter Rich van Kralingen zorgdroeg voor de conservering van het soms unieke materiaal. De verzameling groeide gestaag door aankopen, giften en vondsten. Zo lagen in het De Ruyterhuis de wrakstukken van een achttiende-eeuws schip dat bij de bouw van de Haringvlietdam was aangetroffen. Het was voortdurend uitkijken naar geschikte locaties waar delen van de collectie voor korte of langere tijd konden worden opgeslagen. Zo hebben er spullen gestaan in het kruitmagazijn waar MACH later onderdak vond, in de boerderij De Torenhoeve, in de Affuitenloods langs de Opzoomerlaan, en ook op de zolder van cultureel centrum De Veste.

Collectie
In 1978 kreeg de Oudheidkamer een plek in het gerenoveerde Grootmagazijn, waarin het Brandweermuseum al was gevestigd. Hier was alle ruimte om de verzameling te kunnen tentoonstellen. Aan de hand van de objecten kon vrijwel elk aspect uit het dagelijks leven en het maritieme verleden van het Hellevoetsluis van weleer worden belicht. De vitrines en wissellijsten puilen uit van tekeningen en aquarellen, de planken in de kasten bezwijken welhaast onder het gewicht van de boeken, documentatie en foto’s. Tot de topstukken behoren de schilderijen en etsen van Dirk Nijland en Frans Spuijbroek, kunstenaars met landelijke uitstraling die zich liet inspireren door de haven van Hellevoetsluis.

Toekomst
In 1993 onderging de Oudheidkamer een grote verbouwing, waarbij een eigen ingang werd gecreëerd. De geschiedenis blijft zich intussen herhalen; de verzameling groeit voortdurend en ruimtegebrek om de historische materialen op verantwoorde wijze te bewaren vormt een probleem. In 2013 is de Oudheidkamer omgedoopt tot Stadsmuseum, wat de eerste stap was in het streven om van de stichting een volwaardig museum te maken. Momenteel wordt veel werk verzet om de collectie nog beter te ontsluiten, de status van geregistreerd museum te krijgen en samen met het Droogdok en de Buffel het Museumkwartier te realiseren. Met vijftig jaar historie wordt er hard gewerkt om de unieke collectie van Hellevoetsluis een mooie toekomst te geven. Heeft u interesse donateur te worden of bezit u materiaal voor het museum? Neem een kijkje op www.stadsmuseum-hellevoetsluis.nl